Ние официално представляваме Chromagen.

Ние предлагаме най-чистите, най-безопасните и най-надеждните слънчеви системи за отопление на вода, отопление и захранване, предназначени за жилищни сгради, големи централни системи за хотели, болници, жилища и промишлени предприятия.

Ние се гордеем с това, че предоставяме на нашите клиенти висококачествени и ефективни системи и сме част от глобалния стремеж за по-чиста околна среда чрез използването на възобновяеми енергийни източници.
CHROMAGEN - световен лидер в слънчевите системи


От 2006 г. ние сме официален представител на CHROMAGEN AGRICULITURAL COOPERATION SOCIETY LTD (Израел), световен лидер, специализиран в системи за топлинна слънчева енергия. CHROMAGEN, основана през 1962 г., е натрупала дългогодишен опит в използването на слънчева енергия за загряване на вода.

CHROMAGEN създава системи за топла вода и отопление, предназначени за битови нужди, както и големи централни системи за хотели, болници, жилищни сгради и промишлени предприятия. Предвид икономическите нужди на утрешния ден, CHROMAGEN е основен международен играч в областта на алтернативната енергия.

Разработената гама от ефективни и надеждни програми осигурява надеждно решение за нуждите от подгряване на вода с използване на естествена енергия. Схемата за осигуряване на качеството на CHROMAGEN отговаря на изискванията на международната организация и стандартизация на стандарт 9001. Нашите продукти са произведени от най-висококачествени суровини и отговарят на най-високите стандарти за качество според институтите по стандартизация на Израел, TUV на Германия, SPF на Швейцария, CSTB на Франция, ENEA на Италия, TNO на Холандия, схема валидирана в Испания, FSEC - Флорида, САЩ и др.
Фото галерия:
Слънчеви бойлери